Location: Home> Contact us

Research Associate Economy and Policy

Wang Wei

E-Mail:wangwei#cnred.org.cn

Research Associate Solar

Sun Peijun

E-Mail:sunpeijun#cnred.org.cn

Zhu Shunquan

E-Mail:zhushunquan#cnred.org.cn

Research Associate Biomass

Zhang Qingfen

E-Mail:zhangqingfen#cnred.org.cn

Dou Kejun

E-Mail:doukejun#cnred.org.cn

Research Associate RE Information

Liu Jiandong

E-Mail:liujiandong#cnred.org.cn

Wind Energy Biomass

Lily Yuan

E-Mail:yuanjingting#cnred.org.cn

Project Assistant

Qi Linlin

E-Mail:qilinlin#cnred.org.cn